مطالب دسته بندی:مشاوره


دسته بندی:مشاوره

تاریخ نوشته:1399/03/12

سلام به همه شما مراجعین عزیز مشاورچی هممون می دونیم که ، دنیای امروزی پر از استرس و مشکلات فراوان و لحظه ایه. این دنیا اصلا قابل مقایسه با دوران قدیم و رویه سنتی در چندین سال پیش نیست. بحث زمان بعد جدیدی در زندگی ما باز کرده و توجه به این سرمایه بزرگ در همه انسان ها احساس میشه. مشکلات فراوان انس...

دسته بندی:مشاوره

تاریخ نوشته:1398/12/24

چگونه از خشم به یک حال خوب گذر کنیم؟ خشم یک عکس العمل طبیعی در مقابل هرگونه نارضیاتی در هر انسانی است و خوب کسی نمیتونه به این مورد فک نکرده باشه و یا تجربه نکرده باشه چون کاملا در حد متوطیش طبیعی هست اما در بعضی موارد مشاهده کردیم که خیلی بیشتر از حد مجاز هرکسی میتونه خشم داشته باشه و این مورد با...