پوریا سبحانلو

کاربر ناشناس

23:03 1399/03/30

با پدر همسرم مشکل دارم نمیدونم ادم غدی هست همیشه منو ضایع میکنه تو جمع منم باهاش کل کل نمیکنم

لیست روانشناس های آنلاین
پوریا سبحانلو

پوریا سبحانلو

مشاور تحصیلی

سارا امیری

سارا امیری

روانشناس عمومی