پوریا سبحانلو

کاربر ناشناس

23:03 1399/03/30

نمیدونم چیکار کنم همیشه سریع استرس میگیرم و نمیتونم کارامو انجام بدم. تو زندگی به مشکل خوردم از این بابت میتونید کمکم کنید؟

لیست روانشناس های آنلاین
پوریا سبحانلو

پوریا سبحانلو

مشاور تحصیلی