پوریا سبحانلو

کاربر ناشناس

23:03 1399/03/30

نمیدونم چیکار کنم همیشه سریع استرس میگیرم و نمیتونم کارامو انجام بدم. تو زندگی به مشکل خوردم از این بابت میتونید کمکم کنید؟

لیست روانشناس های آنلاین
سارا امیری

سارا امیری

روانشناس عمومی

پوریا سبحانلو

پوریا سبحانلو

مشاور تحصیلی