سارا امیریروانشناس عمومی
سارا امیریروانشناس عمومی
سارا امیریروانشناس عمومی
سارا امیریروانشناس عمومی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
سارا امیریروانشناس عمومی
سارا امیریروانشناس عمومی
آیا درباره هویت میدانید ؟

آیا درباره هویت میدانید ؟


نویسنده :سارا امیری
روانشناس عمومی

آیا درباره هویت میدانید ؟

سلام به همه شما رهروان خوب و بامرام مشاورچی از اینکه مارو دنبال میکنید از شما ممنونیم  

در مقالات پیشین به صورت مفصل درمورد نوجوانان و هویت شان صحبت کرده بودیم مقالاتی همچون 

 آموزش بلوغ درنوجوانی، رشددر نوجوانی،  رشد شناختی در نوجوانی، خود محوری نوجوانانه، روانشناسی مثبت نگر و نوجوانان

و در ادامه درباره مهم رتین قسمت مراحل اریک اریکسون یعنی مرحله هویت میخواهیم صحبت کنیم 

پس با ما همراه بمانید.  

 

آیا درباره هویت میدانید ؟

جیمز مارسیا براساس افکار اریکسون، در توصیف وضعیت شخص از جهت تحول هویتی، مفهوم وضعیت هویتی را مطرح کرد. به نظرمارسیا دو بعد هویت مهم است.

اکتشاف که همان کشف گزینه های شغلی و ارزش های شخصی است، تعهد هم تصمیم  گیری در مورد مسیر هویتی و سرمایه گذاری شخصی در جهت رسیدن به هویت مورد نظر است.

هویت

 

با ترکیب اکتشاف و تعهد به چهار وضعیت هویتی می رسیم:

  1. آشفتگی هویت: کسی که شقوق با  معنا را کشف نکرده و هنوز به هویتی متعهد نشده است بسیاری از نوجوانان، وضعیت هویت آشفته ای دارند. آنها هنوز گزینه های مختلف شغلی و ارزش های شخصی خود را کشف نکرده اند.

2.مختومه شدن هویت: شخصی که قبل از کشف گزینه های مختلف، به هویت خاصی متعهد شده است. چنین نوجوانی مثلا چون پدر و مادرش می خواهند دکتر شود، دنبال دکتر شدن است نه به این دلیل که گزینه های شغلی مختلف را کشف کرده و حالا می خواهد دکتر شود.

3.تعلیق هویت: شخصی که در حال کشف، مسیرهای مختلف است. ولی هنوز نسبت به هویتی متعهد نشده است. بسیاری از دانشجویان کالج در رابطه با رشته تحصیلی یا شغل آینده شان در حالت تعلیق هویتی به سر می برند.

4.رسیدن به هویت: شخصی که مسیرهای مختلف را کشف کرده و نسبت به هویت خاصی متعهد شده است.

چنین فردی مثلا: برای مدتی چندکار را امتحان می کند و در نهایت یکی از آنها را ارزشمند می یابد.

 

آیا درباره هویت میدانید ؟

 

هویت

 

هویت قومی:

تحول هویت در نوجوانی برای اقلیت های قومی چالش مهمی است. بسیاری از این نوجوانان در جریان پخته تر شدن،شناختی شان رفته رفته متوجه ارزیابی اکثریت از قومیت آنان می شوند.

ضمن اینکه تعداد نوجوانان اقلیتی که با مساله دو فرهنگی بودن مواجه اند نیز رو به افزایش است- منظورم از  دو فرهنگی بودن ، همانند سازی همزمان با گروه قومی خود و فرهنگ اقلیت است.

کلام آخر:

محققان در یکی از مطالعات شان تحول هویت قومی را در آمریکایی ها آسیایی تبار، آفریقایی تبار، لاتین تبار، و دانش آموزان کلاس دهمی لوس آنجلس بررسی کردند.

نوجوانان هرسه گروه اقلیت، این نیاز مشترک را داشتند که در فرهنگ آمریکایی-انگلیسی حاکم، با هویت قومی خود کنار بیایند.

ولی این سه گروه با چالش های متفاوتی مواجه بودند.برای نوجوانان آسیایی تبار، فشار پیشرفت تحصیلی یک نگرانی هویتی است.

نوجوانان مذکر آفریقایی تبار، نگران تبعیض شغلی و تبرعه کردن خودشان از تصویر اجتماعی منفی موجود از آنان بودند.برای نوجوانان لاتین تبار، پیشداوری و تعارض بین میراث فرهنگی شان و فرهنگ اکثریت مهم بود.

اما برای نوجوانان اقلیت و اکثریت رسیدن به نوعی هویت مثبت، مضمون مهم زندگی بود. 

 

آیا درباره هویت میدانید ؟

آیا درباره هویت میدانید ؟