پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
آیا مغز زن و مرد داریم؟

آیا مغز زن و مرد داریم؟


نویسنده :پوریا سبحانلو
مشاور تحصیلی

آیا مغز زن و مرد داریم؟

سلام مجدد وارزوی بهترین ها برای شما خوانندگان عزیز سرزمینم از اینکه من و نگاه میکنید ازتون ممنونم  

فراموش نکنید که منتظر پیام ها و یا کامنت های شما هستم  

در طی مقاله قبلی یعنی نیمکره های قشرمخ می خواهم تا درباره تفاوت قشرمخ و یا نمیکره سمت چپوراست اقایان و خانم ها بگم  

پس همچنان بمانید ...

آیا مغز زن و مرد داریم؟

آیا مغز زن و مرد داریم؟

آیا جنسیت در ساختار و کار مغز اهمیت دارد ؟ مغز انسان ها مرد یا زن خیلی شبیه یکدیگرند با این حال محققان به وجود تفاوت هایی بین مغز زن و مرد پی برده اند .

بخشی از هیپوتالاموس که مسول رفتار جنسی است در مرد ها بزرگتر از زن هاست قسمت هایی از جنس پینه ای - نواری از بافت ها از طریق آن دو نیمکره مغز با هم مرتبط می شوند در زن ها بزرگتر از مرد هاست آیا می توانیم بگوییم که این باعث می شود پردازش اطلاعات مردان و زنان متفاوت باشد ؟ 

آیا مغز زن و مرد داریم؟

یک مطالعه نشان میداد زن ها در پردازش زبان بیشتر از دو نیمکره مغزشان استفاده میکردند در حالیکه مرد ها بیشتر از نیمکره چپشان .

با این حال هردو این کار از جمله ادای کلمات را به خوبی انجام می دادند محققان در این مطالعه نتیجه گرفتند که طبیعت برای یک توانایی مسیرهای مغزی متفاوتی فراهم آورده است .

گزارش ها نشان می دهد که در فرایند کهولت مردها زودتر از زن ها شروع به از دست دادن بافت مغزی خود می کنند و در کل بافت مغزی بیشتری از دست می دهند ..

گزارش های دیگری هم نشان می دهند که مرد ها بیشتر مستعد از دست دادن بافت لوب های پیشانی (تفکرو استدلال) گیجگاهی ( شنیدن) هستند و زن ها بیشتر مستعد از دست دادن بافت لوب آهیانه ای ( فضایی) و هیپوکامپ (حافظه) 

باید درمورد اینگونه نتایج و نتایج دیگری که با هدف مشخص شدن تفاوت ها و شباهت های مغز زنان و مردان مطرح شده اند تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا به عنوان نتایج پایا و معتبر پذیرفته شوند .

آیا مغز زن و مرد داریم؟

 

آیا این تفاوت ها مغزی واقعا فطری هستند؟

یعنی طبیعت از گذر تکامل برنامه ریزی ژنتیکی و هورمون ها در رحم این تفاوت ها را ایجاد کرده است ؟

یا بیشتر پیامد محیط عوامل اجتماعی که نقش ها و خصوصیات وابسته به جنس و قالبی را تعریف می کنند و شکل گیری مغزمان بر اثر این نقش هاهستند برخی از روانشناسان تفاوت های زنان و مردان در پیشرفت ریاضی و کلامی را به همین مورد ربط می دهند ولی سوالات فراوان موجود در مورد مغز زنان و مردان خیلی پیچیده اند و با دلایل صرفا زیست شناختی یا محیطی قابل توجیه نیستند همچنین طبق نظر دایان هالپرن روانشناس تفاوت مغز زن و مرد به معنای برتری یکی  بر دیگری نیست ...

همانطور که اندام های تناسلی زنان مردان برهم برتری ندارند تفاوت به معنای نقص نیست مردم می توانند متفاوت باشند ولی توانایی برابری داشته باشند .

آیا مغز زن و مرد داریم؟