پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
اندروفین ها چیست؟

اندروفین ها چیست؟


نویسنده :پوریا سبحانلو
مشاور تحصیلی
دسته بندی:رفتار درمانی

سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما خوبان باز هم ممنون از اینکه هستید و ما رو دنبال میکنید 

اگر دیده باشید در چند مقاله آخری درباره سرتونین ها دوپامین ها دستگاه های عصبی وگذرگاه های عصبی صحبت کردیم اما می خواهیم تا درباره ی اندروفین ها صحبت کنیم .

اندروفین ها چیست؟

اندروفین ها چیست؟

اندروفین ها افیون های طبیعی هستند که عمدتا شلیک سلول های عصبی را تحریک می کنند و اندروفین ها از بدن در برابر درد محافظت میکنند و احساسات لذتبخش را افزایش میدهند، سطح اندروفین ها در دوندگان مسافت های طولانی زنان در حال زایمان و اشخاصی که در شوک تصادفات به سر می برند افزایش می باید .

 

اندروفین ها چیست؟

یونانیان در قرن چهارم قبل از میلاد برای ایجاد حالت سرخوشی، خشخاش مصرف میکردنددرحالی که فرمول جادویی که نشان می دهد چرا تریاک اعتیاد آور است، 2000 سال بعد کشف شده است .

دانشمندان در اوایل دهه 1970 فهمیدند، تریاک نظام پیچیده افیون های طبیعی بدن را که در اعماق مغز و در گذرگاه های آن جا دارد، مسدود میکند، مورفین (مهم ترین ماده مخدر تریاک) با تحریک گیرنده های مغزی دخیل در لذت و درد کار اندورفین ها را تقلید میکند.

اندروفین ها چیست؟