پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
ایا ما انسان گراییم؟

ایا ما انسان گراییم؟


نویسنده :پوریا سبحانلو
مشاور تحصیلی
دسته بندی:رفتار درمانی

ایا ما انسان گراییم؟

 با سلام به شما خواننده عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه و همچنان وب سایت مشاورچی رو دنبال کنید در این مقاله میخوام درباره اینکه این سوال که حتما برای همه ما پیش اومده که:

 ما میتونیم محیط رو در دست بگیریم یا ممکن نیست این اتفاق بیفتد؟؟  صحبت کنم .

قابل ذکر که یک جنبشی درباره جنبش انسان گرایی به وجود اومده که میگه .....

با من همراه باشید smiley

آیا ما انسان گراییم؟

جنبش انسان گرایی  برخصوصیت مثبت یک شخص ظرفیت انسان برای کمال و حق تعیین سرنوشت تاکید دارد.

روانشناسان انسانگرا براین نکته تاکید دارند که مردم میتوانند عنان زندگی شان را در اختیار بگیریند و بازیچه دست محیط نباشند..آن ها میگویند مردم آنگونه که رویکرد روان پویایی میگوید تحت فرمان تکانه های جنسی و پرخاشگرانه ناهشیار نیستند.

بلکه با ارزشش های والای انسانی، مثل نوعدوستی و اراده آزاد، زندگی خود را انتخاب می کنند...

 

ایا ما انسان گراییم؟

روانشناسان انسان گرا همچین اعتقاد دارند که مردم توان حیرت آوری برای خودشناسی هشیارانه دارند وراه کمک کردن به مردم جهت رسیدن به خودشناسی،گرم بودن،دلگرمی دادن و حمایت کردن ازآن هاست..امروزه در اقدامات روانشناسی بالینی شاهد بسیاری از جنبه های این رویکرد مثبت به طبیعت انسان هسیتم... 

 

ایا ما انسان گراییم؟

پس نتیجه میگیریم که بهضی از جنبش ها و روانشناسان میگن میشه محیط رو در دست گرفت ونباید قدرت یک انسان را دست کم گرفت .

ایا ما انسان گراییم؟