پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
بچه من اضطراب جدایی داره یعنی چی؟

بچه من اضطراب جدایی داره یعنی چی؟


نویسنده :پوریا سبحانلو
مشاور تحصیلی
دسته بندی:روانشناسی کودک

اگر کودکان شما دچار اضطراب جدایی هستند و اینکه نمیتونند از شما دورباشند باید حتما به دکتر مراجعه کنید تا دربزرگی دچار مشکالت بیشتر نشوند لذا در این مطلب میخوام فقط توضیح بدم که از نظر انافروید اضطراب جدایی به چه معنایی است پس با من باشید

بچه من اضطراب جدایی داره یعنی چی؟

اضطراب جدایی از نظر انافروید:

اضطراب جدایی مانند ترس از بین رفتن و مردن از گرسنگی ترس از تنهایی و ناتوانی مشخص کننده نخستین مرحله یعنی مرحله ای است که با صفت همزیستی متمایز می شود ودرآن وحدت زیست شناختی زوج مادر - کودک مشاهده می گردد.

بچه من اضطراب جدایی داره یعنی چی؟

ترس از دست دادن موضوع عشق مرحله دوم رابطه موضوعی را متمایز میکند مرحله ای که رابطه ازنوع موضوع جزیی یا موضع اتکایی استقرار می یابد....

 

بچه من اضطراب جدایی داره یعنی چی؟