پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
روانشناسی شخصیت - اشنایی با روش های شخصیت شناسی

روانشناسی شخصیت - اشنایی با روش های شخصیت شناسی


نویسنده :پوریا سبحانلو
مشاور تحصیلی
دسته بندی:رفتار درمانی

روانشناسی شخصیت نه تنها یکی از رشته های پرطرفدار در روانشناسی هست بلکه بین مردم عادی هم طرفدار های زیادی دارد.

بسیاری از افرادی که در این رشته تحصیل میکنن در سمت های HR و منابع انسانی به کار گرفته میشوند.

 

از جمله درس‌ها و بحث‌های مدیریتی که عمیقاً با بحث شخصیت شناسی گره خورده‌اند می‌توان به مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، اصول و فنون مذاکره، مهارت ارتباطی و مهارت فروش اشاره کرد. اما در سایر زمینه‌های مدیریتی هم دانش شخصیت شناسی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

روانشناسی شخصیت چیست

 

یک سری عواملی وجود دارد که شما الان با این وضعیت ظاهری تربیتی ژنتیک در حال گذران زندگی هستید.

این الگوهای زندگی شما هست که منحصر به فرد میشود الگو های احساسات رفتاری و تفکری.