پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
یک رشته عصبی مثل یک حلزونه

یک رشته عصبی مثل یک حلزونه


نویسنده :پوریا سبحانلو
مشاور تحصیلی

یک رشته عصبی مثل یک حلزونه

در مقاله پیش درباره رویکرد عصبی رفتاری مسایلی را گفته بودم اما خوب شاید به راحتی قابل فهم نبوده باشه به خاطر این دلیل تصمیم گرفتم تا با یک مثال عادی درباره رویکرد عصبی و شباهت آن با یک حلزون برای شما مراجعه کننده عزیز و خوب دوباره توضیح بدم پس با من همراه باشیدsmiley 

من سارا امیری هستم فارغ التحصیل رشته روانشناسی که خوب برای همگی شما یک دوست و یا یک خواهر هستم هرکمکی از دستم بربیاد دریغ نمیکنم heart

رویکرد رفتاری عصبی و یک حلزون در توصیفی کوتاه :

یک حلزون دریایی با یک صدف بسیار کوچک و 10000هزار سلولی عصبی است این حلزون دریایی، موجود کوچکی است اگر به دم آن شوک الکتریکی بدهیم دمش را به سرعت جمع میکند البته اگر قبلا دم آن را شک داده باشیم این کار را سریع تر انجام می دهد.

این حلزون دریایی در واقع اتفاقات را به شکلی ابتدایی به یاد می ارود حافظه این حلزون به شکل رمز شیمیایی نوشته شده است وارد آمدن این شوک به دم حلزون باعث آزاد شدن ماده ای شیمیایی میشود که شوک قبلی را به یاد ارگانیسم می آورد.

 

یک رشته عصبی مثل یک حلزونه

این حافظه به سلول های عصبی خبر می دهدکه برای جمع کردن دم دستورات شیمیایی ارسال کنند با توجه به اینکه طبیعت پیچیدگی را برمبنای سادگی میگذارد بنابرین احتمال دارد مکانسیم مورد استفاده در حلزون دریایی مورد نظر در مغز اسنان هم به کار رود درانسان ها حافظه محصول دیدن یک دوست صمیمی صدای پارس سگ یا بوق ماشین است مواد شیمیایی خاصی به نام انتقال دهنده های عصبی نیز حکم جوهری را دارند که خاطرات با آن ها نوشته می شود.

 

یک رشته عصبی مثل یک حلزونه

یک رشته عصبی مثل یک حلزونه

رویکرد عصبی رفتاری درمورد تایگرودز چه حرفی برای گفتن دارد؟ متخصصان این رویکرد مداربندی عصبی را که تقریبا زیر بنای تمام هستند بررسی میکنند..

آن ها به آن دسته از فرایند های مغزی که زیربنا و اساس مهارت های ورزشی حیرت آور تایگر می باشند علاقه مندند این گروه از متخصصان توضیح می دهند که مغزتایگر چطور خیلی چیزها را آن قدر سریع هماهنگ میکند که میتواند به توپ گلف ضربات بسیار نرم و دقیقی بزند..

یک رشته عصبی مثل یک حلزونه